Nieuwsarchief

Opinie: toezegging minister Harbers voor maatregelen N50 bij Kampen is zoveelste pleistertje dat geplakt wordt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdagavond in een persbericht naar buiten gebracht dat Minister Harbers (VVD) in de kamerbrief over MIRT voorjaar 2022 maatregelen aankondigt om de verkeersveiligheid op de N50 bij Kampen te verbeteren. In de brief worden enkele maatregelen benoemt die op zowel korte- als middellange termijn gerealiseerd moeten gaan worden.

Normaal gesproken spreek ik mij politiek gezien niet zo vaak uit, enerzijds omdat ik als fotojournalist een onafhankelijke positie wil proberen te behouden en anderzijds omdat ik vanuit zakelijk perspectief ook in opdracht van diverse bedrijven en (semi-)overheden fotografeer in de infrasector. Desondanks gaat het dossier N50 mij aan het hart, gezien de vele verschrikkelijke ongevallen die er de afgelopen jaren gebeurt zijn op de N50 en de verhalen er achter die mij persoonlijk ook raken.

De N50 is al vele jaren in het nieuws vanwege de ongevallen met regelmatig zwaar letsel of dodelijke afloop tot gevolg. Afgelopen april verongelukten een moeder en dochter op de N50 bij een zwaar ongeval waarbij de auto waar beide in zaten op de verkeerde weghelft terecht kwamen en frontaal botsten op een vrachtwagen. Het was helaas het zoveelste tragische ongeval dat voorkomen had kunnen worden als er jaren eerder maatregelen waren genomen.

Het hoofdpijndossier N50 blijft al jaren een van de meest besproken onderwerpen in de regio. Niet alleen maatschappelijk gezien, ook politiek gezien krijgt de N50 al jaren met enige regelmaat veel aandacht. Niet zonder succes zou je zeggen, want volgens de perspectiefnota 2023 van Provincie Overijssel dat vorige maand gepubliceerd werd, was in 2014 al financieel ruimte gemaakt om de N50 aan te pakken. Door allerlei ontwikkelingen, waaronder een minister die in 2017 opnieuw te kennen gaf geen prioriteit te willen geven aan de verbreding van de N50 bij Kampen (even later wel overigens), is de opwaardering van de N50 onnodig lang op de plank blijven liggen. De stikstofcrisis vanaf 2019 en de stijgende kosten van de verbreding door de inflatie zorgen er voor dat de uitvoering van de verbreding opnieuw voor onbepaalde termijn uitgesteld is. Inmiddels zijn we vele tientallen ongevallen verder en zijn er wederom de afgelopen jaren meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren op de weg.

In het persbericht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigt de minister een aantal tijdelijke maatregelen aan om de veiligheid op de N50 te verhogen.

Een van de eerste en meest makkelijk toepasbare maatregelen is het verlagen van de snelheid op de N50. De minister geeft aan dat de snelheid teruggebracht gaat worden van 100 naar 80km/h op het stuk tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid. Voordat dat op korte termijn gerealiseerd kan worden, moet er eerst nog een verkeersbesluit worden genomen door Rijkswaterstaat. Bovendien moet de wegmarkering aangepast worden, want de nu nog aanwezige groene opvulling tussen de witte strepen op het midden van de weg wordt bij 80km/h niet toegepast en moet daarom nog weggehaald worden. Bovendien moeten de borden nog geplaatst worden.

Als tweede tijdelijke maatregel worden er tijdelijke rijbaanscheidingen geplaatst. Dit zullen betonnen barriers worden die ook vrachtwagens zouden moeten kunnen tegenhouden, zodat de kans op frontale aanrijdingen fors zou moeten verminderen. Pas op een later moment zal een definitieve barrier geplaatst gaan worden, vermoedelijk pas als de weg verbreed gaat worden naar 2 x 2 rijstroken.

Dit alles klinkt voortvarend, maar dat is het in mijn ogen allemaal niet. Sterker nog: het zijn tekenen dat de politieke wil om écht grote stappen te maken, nog steeds ontbreekt.

Laten we allereerst beginnen bij de snelheidsverlaging. De maximum snelheid gaat omlaag van 100 naar 80km/h. Een maatregel die, laten we eerlijk zijn, al jaren geleden toegepast had kunnen worden als het allemaal zo effectief wordt geacht. Want: het plaatsen van een paar bordjes en het 'wegschrapen' van wat wegmarkering zou geen maanden moeten duren en zou ook geen miljoenen moeten kosten. Desondanks is die maatregel zelfs niet benoemd door voorgangers van minister Harbers.


Persoonlijk denk ik ook niet dat het verlagen van de snelheid enige zoden aan de dijk gaat zetten. De meeste ongevallen gebeuren op momenten dat het druk is op de N50. Niet alleen staat de N50 bekend als een gevaarlijke weg qua ongevallen, ook de verkeersintensiteit overschrijdt met gemak de capaciteit van de weg. Met grote regelmaat staat het in de ochtend- en avondspits vast op de N50 en volgens prognoses van Rijkswaterstaat zal met de toenemende bedrijvigheid in en om Kampen de drukte de komende jaren toenemen. Zelfs in coronajaar 2020 toen het elders in Nederland rustig was op de wegen, liep het bij Kampen met enige regelmaat nog vast. Een lagere maximumsnelheid gaat kopstaart aanrijdingen hoogstwaarschijnlijk niet voorkomen. Het is al meerdere keren voorgekomen dat vrachtwagens achterop files zijn ingereden. Deze voertuigen mogen al niet harder dan 80km/h rijden. Ook automobilisten worden vaak verrast door plotselinge snelheidswisselingen met aanrijdingen tot gevolg.

Dan de tijdelijke rijbaanscheiding. Het ministerie schrijft: "We zetten alles op alles om de tijdelijke rijbaanscheiding in 2023 gerealiseerd te hebben." Wat lees je hier nou precies? Is dit nou een harde toezegging dat er in 2023 een tijdelijke rijbaanscheiding is gerealiseerd? Of is dit alsnog een belofte met een voorbehoud? In mijn ogen is dit het laatste. Een daadkrachtige belofte zou in mijn ogen zijn: "in 2023 is de tijdelijke rijbaanscheiding gerealiseerd". Maar hier staat slechts dat men alles op alles zal zetten om het te realiseren. En eerlijk gezegd is die intentie uiteraard bemoedigend, maar het verleden rondom dit dossier maakt mij eerlijk gezegd wat pessimistisch.

Dat pessimisme voedt zich bij mij door het lezen van de MIRT brief voorjaar 2022 waar het persbericht van IenW op gebaseerd is. Daar staat de hierboven genoemde intentieverklaring van 2023 ook in, maar kort daarvoor lezen we: "Op de middellange termijn zal als aanvullende stap een tijdelijke rijbaanscheiding worden geplaatst in de vorm van een betonnen barrier." Op middellange termijn dus. Maar wat is middellange termijn? Een willekeurige zoekactie op internet levert diverse resultaten op: een periode tussen 3 tot 5 jaar, een periode tussen 5 en 10 jaar, etc. Kortom, ik hoop van harte dat het ook daadwerkelijk 2023 wordt, maar voor mijn gevoel is de bewoording ‘alles op alles zetten’ een bewust gekozen voorbehoud.

In een reactie in een artikel op de website van RTV Oost laten gedeputeerde Boerman en burgemeester De Rouwe van Kampen weten blij te zijn dat er stappen worden genomen, maar dat ze er wel vanuit gaan dat "de tijdelijke maatregelen op geen enkele manier ten koste gaan van de uiteindelijke echte maatregelen die nodig zijn". En dat is dus gelijk het volgende pijnpunt: als IenW en Rijkswaterstaat pas in 2023 bezig gaan (in het meest gunstige geval) met het plaatsen van de tijdelijke rijbaanscheiding, wanneer vindt de daadwerkelijke verbreding dan plaats? Dat de stikstofcrisis roet in het eten gooide is al wel duidelijk, daarom was de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid ook al naar achteren geschoven. Was eerder de uitvoerfase nog ingepland voor 2022-2024, inmiddels is op de website van Rijkswaterstaat helemaal geen actuele planning meer te vinden: "Op dit moment is er geen actuele planning voor de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid.". Reden: er is een tekort aan stikstofdeskundigen om de verplichte stikstofberekeningen te doen.

En zo is het cirkeltje weer rond. Want het verhaal rond de N50 blijft zich keer op keer herhalen. Er vinden ongevallen plaats, er vallen zwaargewonden en doden, er is ophef in de media, de politiek reageert, een paar maanden later volgt een toezegging voor enkele maatregelen en de daadwerkelijke verbreding blijft uit. In de tussentijd vinden nieuwe ongevallen plaats, vallen er weer zwaargewonden en doden en herhaalt het hele verhaal zich van voor af aan. Door de inflatie en grondstoftekorten wordt het project bovendien telkens duurder, moet de financiering opnieuw rond gemaakt worden en wordt er weer maanden over gebakkeleid hoe het nu weer opgelost moet worden.

In december 2017(!) schreef ik ook al een opiniestuk op mijn website: "De politici die de laatste maanden (terecht) hard hebben gestreden voor deze lobby waren vandaag vrolijk gestemd: eindelijk wordt er werk gemaakt van de N50, eindelijk wordt er geluisterd naar de regio." Inmiddels zijn we bijna 5 jaar verder, worden de tijdelijke maatregelen pas (op z’n vroegst) zo’n 6 jaar na de beslissing tot verbreding van de N50 bij Kampen genomen en zullen we nog langer moeten wachten op de definitieve verbreding. Politici, beleidsmakers, gemeentes en gedeputeerde zijn telkens blij, een 'feestje' voor de regio want de N50 wordt verbreed en er worden maatregelen genomen. En vervolgens gebeurt er jaren niks.

En met deze tijdelijke maatregelen en straks de definitieve verbreding van het stukje Kampen - Kampen Zuid zijn de problemen allerminst verholpen. Zoals ik in 2017 ook al schreef: "Maar in de lobby van de afgelopen maanden en de daarbij ontstane publieke discussie werd telkens voorbij gegaan aan het feit dat de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid een even groot probleem is dat eveneens dringend aangepakt dient te worden. De capaciteit van het wegvak is dermate laag dat een verbreding van het 5 kilometer lange stuk Kampen - Kampen Zuid er alleen maar voor gaat zorgen dat de problemen zich gaan verplaatsen."


Ook op het stuk tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek zijn de afgelopen jaren weer tientallen ongevallen gebeurd, veelal door de enorme drukte op dit stuk en de beperkte wegcapaciteit met de 1+2/2+1 configuratie en de verkeerslichten bij Zalkerbroek. En het stuk tussen Kampen en de Ramspolbrug met de Eilandbrug blijft een weg met veel ongevallen waarbij met enige regelmaat (zwaar)gewonden vallen. Dit stuk kent eveneens geen rijbaanscheiding en gaat de komende jaren nog helemaal niet voorzien worden van veiligheidsmaatregelen. De politiek lijkt hier ook weinig aandacht voor te hebben jammer genoeg.


Als laatste wil ik nog even het volgende kwijt: de publieke opinie rondom ongevallen op de N50 kent twee gezichten. Aan de ene kant heb je veel mensen die het gelukkig eens zijn dat de N50 een probleemweg is waar wat aan moet gebeuren. Sommigen mijden de N50 zelfs in zijn geheel om dit gevaar. Aan de andere kant zijn er erg veel mensen die reageren onder artikelen en op social media dat de weg niet gevaarlijk is en dat alles aan automobilisten ligt die afgeleid zijn, asociaal rijden etc.

Ik zal zeker niet ontkennen dat veel ongevallen het gevolg zijn van menselijk gedrag en keuzes zoals afleiding zoeken, het rijden onder invloed, etc. Maar ik vind het ronduit pijnlijk om te lezen dat dat als oplossing wordt gezien door velen: "als mensen geen fouten meer maken, dan is de weg veilig" en "de weg is niet gevaarlijk, dat zijn de mensen!". Zeker met in je gedachte alle dodelijke slachtoffers die gevallen zijn de afgelopen jaren, is dat een van de kortzichtigste reacties die je kunt geven. Mensen maken fouten, niet iedere automobilist is even bekwaam of scherp in het verkeer om in grote drukte adequaat te reageren op elke willekeurige situatie die je kunt tegenkomen op de weg. Onwelwordingen, technische mankementen, weersomstandigheden, al deze oorzaken kunnen ook een rol spelen bij een ongeval. Bovendien hoeft het niet altijd zo te zijn dat de veroorzaker van het ongeval het dodelijke slachtoffer is of het zwaarst gewond raakt: ook passagiers of niet-veroorzakers overlijden op de N50 of zijn voor het leven getekend. Mensen die helemaal geen enkele invloed hebben op datgene wat er op de weg gebeurt. Desondanks zijn zij door het ontbreken van de veiligheidsmaatregelen ook slachtoffers. Slachtoffers die voorkomen hadden kunnen worden als de politiek en overheid door hadden gepakt de afgelopen 10 jaar.

Zolang de N50 niet vergevingsgezind is ingericht, de N50 niet de capaciteit biedt aan de enorme intensiteit aan (vracht)verkeer dat zich dagelijks over de weg beweegt en zolang de overheid géén adequate maatregelen neemt om de veiligheid definitief flink te verhogen, zullen er onnodig zwaargewonde en dodelijke slachtoffers blijven vallen op deze weg. En elke politicus, elke beleidsmaker, elke journalist, elke automobilist die iets meent te vinden over deze weg zou pas tevreden en blij moeten zijn als er daadwerkelijk over de gehele lengte van de N50 een 2 x 2 weg ligt. Want iedereen die bij de vandaag benoemde tijdelijke maatregelen zeggen dat ze ‘blij zijn’ dat er eindelijk wat gebeurt, zouden dat absoluut niet moeten zijn.Voor een overzicht van fotoreportages van ongevallen en incidenten op de N50 waar ik zelf bij ben geweest, kijk je in mijn nieuwsarchief.


 
Reageren 1.200x
Tags:

In 2022 hebben veel mensen mij gesteund met een donatie. Kan ik in 2023 ook op jouw steun rekenen?
Lees waarom donaties belangrijk voor mij zijn
Het nieuws via mijn Telegram kanaal: StefanVerkerkNieuws

Reageren

Naam:
Emailadres:
Jouw reactie:

Ingestuurde reacties worden voor publicatie op deze website gemodereerd. Reacties kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd als deze als kwetsend kunnen worden ervaren, als het taalgebruik slecht is, indien de reacties reclame of privacygevoelige informatie bevatten of als de reacties niet aansluiten bij het onderwerp van het nieuwsartikel. Email adressen worden niet getoond bij de reacties.
Wat is het alarmnummer?
Anti-spam vraag
 
Verstuur reactie

Meer recent nieuws uit Kampen:

Automobilist botst tegen RIMOB op N50 bij Kampen en raakt gewond: weg dicht
Kortstondig flinke rookontwikkeling na stofexplosie bij bedrijf in Kampen
Forse vertraging door ongeval op de N50 tussen knp. Hattemerbroek en Kampen Zuid
Het weer in Wezep
Bewolkt 16,6°C
WZW 7,9km/h
0,0mm
Weerstation Wezep
Steun mijn werk
In 2023 hebben veel mensen mij gesteund met een donatie. Kan ik in 2024 ook op jouw steun rekenen?

Lees meer en doneer

@Stefanuzz
Helaas is het sinds juli 2023 vanwege veranderingen in het beleid bij Twitter / X niet meer mogelijk om mijn tweets te lezen via mijn website.

Meer informatie lees je hier